شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو
مدیریت ریسک
برنامه ریزی و کنترل پروژه
گزارشات ماهانه پیشرفت پروژه
سیستم های مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
آموزش نرم افزار اکسل
سیستم های اطلاعات
ارزیابی،امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی
استاندارد ایزو 9001
مدیریت ارتباط با مشتری
برنامه ریزی استراتژیک
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو
شرکت مشاوره و مهندسي سانو در راستاي افزايش کارايي و اثربخشي پروژه‌ها و سازمان‌ها و ارتقاي سطح دانش مديران و کارشناسان فعلي و آتي خدمات ذيل را در قالب دپارتمان هاي مديريت پروژه، سيستم هاي مديريت کيفيت، امکان سنجي و ارزيابي اقتصادي، مديريت ارتباط با مشتري، برنامه ريزي استراتژيک، سيستم هاي اطلاعات و آموزش ارائه مي‌نمايد: