شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
استاندارد ایزو
استاندارد ISO 9000:
تدوين استانداردهاي سري ايزو 9000 در مورد مديريت کيفيت و تضمين کيفيت (QM, QA) در اواخر دهه هفتاد با بهره‌گيري از استاندارد انگلستان به شماره 5750 (BS5750) و ساير استانداردهاي مربوط به سيستم‌هاي کيفيت طراحي شده براي صنايع نظامي و هسته‌اي در کميته فني شماره 176 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO/TC 176) تحت عنوان "مديريت کيفيت و تضمين کيفيت" آغاز و در سال 1987 پس از بحث و بررسي‌هاي علمي و تخصصي گسترده و تاييد پيش‌نويس‌هاي تهيه شده توسط کشورهاي عضو اين کميته فني به صورت مجموعه‌اي مشتمل بر شش استاندارد از سوي دبيرخانه سازمان بين‌المللي استاندارد منتشر گرديد و در حال حاضر بر تعداد آنها افزوده شده و مشتمل بر 18 استاندارد گرديده است. هدف از تدوين اين سري استاندارد به وجود آوردن الگوئي بين‌المللي براي پياده‌سازي و استقرار سيستم‌هاي مديريت و تضمين کيفيت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.
سري استانداردهاي ايزو 9000 در سال 1994 و 2000 با نگرش فرآيندگرا و نهادينه نمودن بهبود مستمر در سيستم مديريت کيفيت سازمان از طريق اصلاح فرآيندها، مورد ويرايش قرارگرفت. استانداردهاي سري ايزو 9000 در واقع تعيين‌کننده ويژگي‌ها يا مشخصات فني براي محصول نيستند، بلکه استانداردهايي هستند که بر فرايند و عملکرد تمامي فعاليت‌ها که بر کيفيت محصول يا خدمت نهايي تاثير مي‌گذارد توجه دارد و به همين روي براي هر نوع صنعتي داراي کاربرد است.
در واقع استاندارد ايزو 9000 به يک محصول خاص داده نمي‌شود، بلکه فرآيند توليد کالا يا خدمات را در يک واحد تجاري مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

مزاياي اخذ ايزو:
♦ تحقق يافتن اهداف سازمان
♦ وضوح و شفافيت فرآيندهاي داخلي سازمان و استفاده بهينه از موقعيتها
♦ جلوگيري و پيشگيرانه عمل نمودن به جاي اصلاح خطاها
♦ بهبود فعاليتها و ارتقاء کارآيي سازمان از بروز عدم انطباق
♦ رضايت کارکنان و مشتريان
♦ صرفه جويي در هزينه و زمان
♦ بهبود مستمر
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )