شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مدیریت ارتباط با مشتری
ويژگي‌هاي يک نرم افزار CRM چيست؟
يک نرم افزار CRM هنگامي مي‌تواند به عنوان يک قدم موثر و کارا در راستاي بهبود و ارتقاي سازمان قرار گيرد که داراي ويژگي‌ها و مشخصات زير باشد:
♦ متناسب با نياز سازمان پياده سازي و خريداري شود،
♦ زيرساخت‌هاي آن در سازمان بوده يا به مرور زمان شکل گيرد،
♦ بر اساس استانداردها و مدل‌هاي معتبر طراحي شده باشد،
♦ داراي رابط کاربري ساده و در عين حال جامع باشد،
♦ با سيستم‌هاي موجود در سازمان و سيستم‌هاي متعارف سازگار باشد،
♦ قابليت انعطاف و توسعه پذيري داشته باشد.
اين ويژگي‌ها، علاوه بر کمک کردن سازمان در انتخاب يک نرم افزار CRM مناسب، مي‌توانند به عنوان تضميني براي پياده سازي موفق مديريت ارتباط با مشتري(CRM) در سازمان لحاظ گردند.

مدل متعارف
CRM
يک سيستم متعارف CRM به عنوان بخشي از سيستم ERP در سازمان، داراي سه بخش اصلي به شرح ذيل است:
1. بازاريابي: به وسيله اين بخش سازمـان مشتري خود را پيدا کرده و او را راغب به خريـد محصولات يا خدمـاتش مي نمايد. تبليغات و طرح بازاريابي در اين بخش تهيه مي‌شوند.
2. فروش: سازمان را در فروش محصولات و ارائه خدمات به مشتري‌هايش ياري مي‌کند. تمرکز اين بخش بر سه عنصر مشتري، رقيب و محصولات است.
3. خدمات: وظيفه حفظ مشتري‌هاي فعلي سازمان، ارائه خدمات به آن‌ها و تبديل آن‌ها به مشتري دائمي را به عهده دارد.
علاوه بر اين سه بخش، هر نرم افزار CRM داراي امکانات عمومي نيز مي‌باشد که در کل نرم افزار مي‌توان از آن‌ها استفاده کرد. اين امکانات بيشتر نقش پشتيباني و زير ساختي را در نرم افزار ايفا مي‌کنند.
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )